9
Team 1
16
Team 2
player avatar
Bool Zone
de_tuscan · Chicago · Jun 4 · 11:36 PM · 5v5 · MR15
BASIC STATSKADADRHLTVCKBPBDHSRP
21
4
17
99.6
1.10
2
3
0
.122
25
19
6
21
77.4
1.02
0
2
0
.149
25
18
2
23
70.2
0.81
0
1
0
.141
25
13
1
21
52.4
0.63
0
0
0
.158
25
12
6
22
74.2
0.57
0
0
0
.087
25
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
1
8
5
63%
14.82
6
75%
6.0
2
4
5
125%
15.01
2
50%
6.5
0
16
16
100%
31.68
6
38%
10.9
1
2
1
50%
1.77
0
0%
0.0
0
3
4
133%
8.99
4
133%
6.0
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
4
9
6
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
2
3
0
0
0
0
0
0
0
1
9
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
3
0
0
0
0
0
0
0
0
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
419
74
9
33
19
3
5
2
3
2491
350
74
11
33
8
3
11
6
2
1936
301
64
9
30
14
0
7
2
2
1755
139
38
6
16
10
0
3
1
2
1311
286
69
6
26
25
2
1
5
4
1854
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
2
2
1
0
1
1
0
0
0
0
8
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
4
5
5
0
1
0
0
0
1
0
0
2
3
3
0
1
0
0
0
0
0
0
4
2
1
0
0
0
1
0
0
0
1
3
BASIC STATSKADADRHLTVCKBPBDHSRP
34
player avatar
f
28
2
16
96.8
1.60
2
3
0
.172
25
25
3
18
96.0
1.30
1
0
0
.231
25
22
4
15
101.5
1.34
0
2
0
.171
25
14
3
17
59.4
0.85
0
0
0
.243
25
14
6
18
70.7
0.84
1
0
1
.143
25
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
34
player avatar
f
0
11
3
27%
6.18
9
82%
12.0
0
8
4
50%
7.31
6
75%
11.6
0
5
2
40%
0.49
5
100%
9.5
0
3
1
33%
0.48
4
133%
2.9
0
4
2
50%
8.54
4
100%
14.2
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
34
player avatar
f
8
10
4
2
1
0
2
0
0
0
0
0
11
4
2
0
0
1
0
0
0
0
0
7
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
7
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
3
1
0
0
1
0
0
0
0
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
34
player avatar
f
293
64
11
30
20
0
1
1
1
2420
360
78
18
33
16
3
4
1
3
2399
406
82
14
28
20
5
6
3
6
2537
612
37
9
14
9
1
2
1
1
1485
255
63
9
38
6
5
5
0
0
1767
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
34
player avatar
f
2
1
0
0
2
0
1
0
0
0
8
4
2
1
1
1
0
0
0
0
0
7
2
3
0
0
0
1
0
0
0
0
10
3
4
1
0
0
0
0
0
0
1
8
1
3
0
1
0
1
0
0
0
0
7
KILLS
player avatar
f
player avatar
unpoppable
player avatar
iamchowy
player avatar
Old Greg
player avatar
Cya Bozo
player avatar
Atomic
4/54/62/23/28/2
player avatar
✪InfinityBit000
4/44/53/74/24/3
player avatar
A TINY PINK THICKHEADED CAT
5/116/43/31/33/2
player avatar
dasterdly dude
2/32/63/55/41/3
player avatar
Yarmak
1/52/44/53/32/4