6
Team 1
42
16
Team 2
115
player avatar
Bool Zone
de_vertigo · Chicago · Apr 29 · 1:36 AM · 5v5
Team 1
Team 2
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
HALF
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
FINAL
BASIC STATSKADCKADRHLTVBPBDHSRP
17
3
18
2
89.0
0.95
2
0
.152
22
14
0
19
0
73.4
0.72
2
0
.094
22
13
2
19
0
72.8
0.68
0
0
.097
22
12
4
20
0
60.1
0.61
0
0
.250
22
6
4
18
0
41.6
0.40
1
0
.028
22
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
0
6
7
117%
23.49
3
50%
7.0
0
1
0
0%
0.00
1
100%
1.0
0
5
4
80%
12.28
5
100%
6.2
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
0
5
3
60%
6.17
3
60%
5.0
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
0
8
3
1
0
0
0
1
0
0
0
0
8
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
224
66
10
35
12
0
3
4
2
1959
253
64
6
24
19
3
7
1
4
1615
277
62
6
31
8
3
10
1
3
1601
256
36
9
17
5
1
1
1
2
1323
205
36
1
10
15
1
4
3
2
915
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
1
0
1
0
0
3
1
3
1
1
0
2
0
0
0
0
3
4
3
0
0
2
3
0
1
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
BASIC STATSKADCKADRHLTVBPBDHSRP
25
1
8
2
96.6
1.79
3
2
.139
22
19
3
14
0
80.5
1.28
0
0
.191
22
17
6
15
0
87.5
0.98
0
0
.089
22
16
8
11
0
94.9
1.23
1
0
.183
22
16
5
15
0
83.0
1.05
0
0
.127
22
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
0
5
1
20%
4.27
1
20%
0.7
0
3
6
200%
13.98
1
33%
3.7
0
5
3
60%
10.80
3
60%
6.3
0
4
3
75%
7.47
4
100%
5.0
1
10
13
130%
33.52
12
120%
15.1
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
3
4
9
1
0
0
0
1
0
0
0
5
8
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
11
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
5
4
1
0
0
0
0
0
0
0
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
356
72
10
39
14
2
5
1
1
2125
235
47
9
16
9
2
7
3
1
1771
741
79
7
37
19
3
8
2
3
1925
266
60
11
26
11
3
4
3
2
2087
244
55
7
29
10
0
4
4
1
1825
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
2
1
1
0
0
0
1
0
0
0
13
3
4
1
0
2
0
1
0
0
0
8
1
0
0
1
2
1
0
0
0
0
7
4
5
0
0
2
0
0
0
0
0
10
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
KILLS
player avatar
ENDZ
player avatar
words kaleidoscope in my head
player avatar
Old Greg
player avatar
ItsMattchoo
player avatar
A TINY PINK THICKHEADED CAT
player avatar
Cya Bozo
4/63/13/62/25/2
player avatar
dasterdly dude
0/74/25/33/42/3
player avatar
Atomic
2/42/53/31/45/3
player avatar
✪InfinityBit000
2/33/83/32/32/3
player avatar
Yarmak
0/52/31/22/31/5