16
DrexelCS
10
Team 2
player avatar
DrexelCS
de_dust2 · NYC · Nov 4 2022 · 8:23 PM · 5v5
BASIC STATSKADADRHLTVCKBPBDHSRP
29
4
13
98.7
1.72
0
0
0
.172
26
24
10
14
101.2
1.37
2
3
2
.129
26
18
4
20
70.6
1.01
0
1
0
.216
26
14
3
17
57.5
0.84
0
2
2
.150
26
13
9
18
81.6
0.74
0
2
1
.108
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
6
34
39
115%
99.30
57
168%
75.9
3
19
27
142%
76.58
17
89%
15.8
1
18
16
89%
31.06
13
72%
25.3
2
11
7
64%
10.47
18
164%
36.7
1
16
15
94%
29.15
19
119%
34.1
-
-
-
-
-
-
-
-
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
0
9
5
2
1
0
0
0
0
0
0
8
7
7
1
0
0
0
1
0
0
0
0
5
2
3
0
0
0
0
0
0
0
3
7
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
620
87
15
49
9
3
4
4
3
2567
315
70
9
32
19
1
7
1
1
2630
249
51
11
28
6
0
6
0
0
1835
198
40
6
23
7
1
2
1
0
1495
301
74
8
35
15
0
8
4
4
2122
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
3
6
2
2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BASIC STATSKADADRHLTVCKBPBDHSRP
33
8
18
119.4
1.91
0
2
1
.220
26
16
3
19
64.6
0.87
1
1
1
.222
26
15
3
21
69.0
0.77
0
1
0
.105
26
11
5
22
58.9
0.50
0
2
1
.059
26
7
8
19
52.3
0.49
0
1
0
.048
26
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
5
29
38
131%
95.60
38
131%
56.4
0
6
1
17%
5.11
6
100%
14.6
1
13
13
100%
30.59
11
85%
18.6
0
10
17
170%
32.11
11
110%
21.3
0
3
1
33%
0.95
3
100%
2.3
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
0
4
6
3
2
0
0
0
0
0
0
6
4
6
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
432
100
22
48
11
3
10
2
4
3105
223
36
8
18
6
0
2
2
0
1679
272
57
6
31
11
1
5
1
2
1794
372
68
4
28
17
3
6
5
5
1532
321
63
3
25
23
2
6
3
1
1360
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
4
4
3
1
0
KILLS
player avatar
METALFACE
player avatar
RYREDDIE
player avatar
hybrid
player avatar
Clkman57
player avatar
Joey
player avatar
Ken
3/87/25/18/06/2
player avatar
b1te
6/61/38/26/23/1
player avatar
Heart
6/44/42/63/43/2
player avatar
churro
1/94/24/21/24/2
player avatar
Magnus Carlsen of CounterStrike
1/63/52/44/33/0