16
Team 1
11
Team 2
player avatar
Bool Zone
de_vertigo · Chicago · Sep 28 2022 · 5:00 AM · 5v5
BASIC STATSKADADRHLTVCKBPBDHSRP
30
6
18
113.5
1.59
0
0
0
.173
27
27
7
16
110.9
1.51
2
1
1
.184
27
20
4
16
63.3
1.19
1
1
0
.109
27
17
8
18
86.4
0.97
0
1
0
.102
27
13
6
15
53.4
0.89
1
2
1
.029
27
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
1
23
23
100%
49.68
37
161%
45.0
0
5
5
100%
6.34
3
60%
4.9
1
10
11
110%
21.50
19
190%
32.5
0
9
4
44%
10.27
9
100%
10.5
1
17
18
106%
47.41
29
171%
37.5
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
0
8
6
2
1
0
0
0
0
0
0
0
9
4
2
1
0
0
1
0
0
0
0
9
2
1
1
0
1
0
0
0
0
0
7
2
2
0
0
0
0
0
0
0
8
4
3
1
0
0
1
0
0
0
0
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
461
98
17
47
17
3
10
1
3
3064
686
98
18
45
23
4
2
3
3
2993
350
64
7
35
15
0
5
1
1
1708
345
98
10
44
23
1
9
1
10
2334
110
34
1
17
8
1
3
4
0
1443
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
5
3
3
2
1
BASIC STATSKADADRHLTVCKBPBDHSRP
23
3
20
87.4
1.35
5
1
1
.195
27
75
player avatar
DK
18
1
21
61.7
0.95
0
0
1
.130
27
16
6
25
84.8
0.73
0
1
0
.042
27
16
3
21
68.9
0.81
0
2
0
.157
27
8
3
23
46.0
0.45
0
0
0
.105
27
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
0
2
4
200%
13.41
0
0%
0.0
75
player avatar
DK
0
6
14
233%
21.05
9
150%
16.0
0
14
17
121%
49.62
12
86%
12.6
0
11
16
145%
43.22
6
55%
9.3
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
0
4
4
2
0
1
0
1
1
0
0
75
player avatar
DK
0
6
4
0
1
0
0
0
0
0
0
4
3
5
1
0
0
0
0
0
0
0
6
7
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
355
77
15
39
15
2
4
1
1
2361
75
player avatar
DK
420
54
7
20
16
2
5
3
1
1667
342
72
3
30
21
1
8
6
3
2289
249
51
8
26
7
4
5
1
0
1861
150
38
4
20
7
2
1
1
3
1241
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
1
75
player avatar
DK
3
7
2
0
KILLS
player avatar
✪InfinityBit000
player avatar
DK
player avatar
A TINY PINK THICKHEADED CAT
player avatar
Skanvilark
player avatar
Luuck
player avatar
Cya Bozo
6/64/39/56/45/0
player avatar
badge
5/16/66/34/26/3
player avatar
brandon
3/76/34/22/25/2
player avatar
Brandon
3/73/04/54/43/2
player avatar
Looma
3/22/62/14/42/2