8
bday bussiers
62
16
Team 2
97
player avatar
DrexelCS
de_cache (ws) · NYC · Feb 28 · 10:57 PM · 5v5
Team 1
Team 2
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
HALF
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
FINAL
BASIC STATSKADCKADRHLTVBPBDHSRP
19
1
20
0
85.6
1.06
0
0
.180
24
15
5
18
1
75.7
0.85
0
0
.056
24
15
8
21
0
83.2
0.77
1
0
.162
24
10
3
20
0
54.3
0.58
1
0
.300
24
5
1
22
0
19.7
0.24
3
1
.118
24
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
1
9
6
67%
20.45
9
100%
15.4
0
12
6
50%
19.88
13
108%
19.2
2
17
19
112%
59.85
19
112%
31.3
0
9
1
11%
0.98
11
122%
17.9
0
2
0
0%
0.00
2
100%
1.2
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
0
6
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
6
3
1
0
0
0
0
0
0
0
1
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
290
61
11
40
6
1
3
0
0
2054
448
71
4
25
24
1
9
1
7
1816
264
68
11
32
11
2
7
4
1
1996
307
30
9
9
6
2
3
1
0
1304
192
17
2
4
4
0
2
4
1
472
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
4
4
2
2
0
0
0
0
0
0
4
0
1
0
0
2
1
0
0
1
0
5
2
3
0
0
1
1
0
0
0
1
3
3
6
0
2
2
1
0
1
0
1
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
BASIC STATSKADCKADRHLTVBPBDHSRP
26
6
13
3
109.8
1.69
3
0
.383
24
24
4
13
0
94.2
1.36
0
0
.185
24
21
3
14
0
100.0
1.34
0
0
.179
24
20
2
14
0
80.4
1.23
2
0
.183
24
9
5
13
0
48.4
0.69
2
0
.070
24
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
1
17
12
71%
43.20
18
106%
28.1
0
8
3
38%
1.69
1
13%
0.9
1
15
17
113%
53.17
13
87%
25.1
1
12
9
75%
19.87
15
125%
13.4
0
3
3
100%
13.13
1
33%
1.0
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
0
4
5
4
0
0
0
0
1
0
0
4
12
6
0
0
0
0
0
0
0
0
7
5
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
10
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
347
60
23
19
8
4
2
2
2
2635
207
54
10
33
8
0
0
1
2
2261
327
67
12
24
14
2
10
4
1
2400
275
60
11
29
11
2
4
0
3
1930
275
43
3
14
10
6
3
4
3
1162
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
5
1
2
1
0
1
0
0
0
0
11
2
2
0
0
0
0
1
0
1
2
11
7
4
0
0
2
2
0
0
0
0
10
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
10
0
2
1
1
0
1
0
0
0
0
11
KILLS
player avatar
adroit
player avatar
b1te
player avatar
davd
player avatar
reenus machinus
player avatar
Dr. Koch
player avatar
f_
6/44/43/44/53/3
player avatar
Magnus Carlsen of CounterStrike
2/83/23/34/53/0
player avatar
Eyesaac
2/52/42/65/34/2
player avatar
churro
1/52/83/51/23/0
player avatar
perc ☆
2/41/62/30/50/4