6
Drexel Gold
60
16
Team 2
97
player avatar
DrexelCS
de_vertigo · NYC · Feb 24 · 7:08 PM · 5v5
Team 1
Team 2
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
HALF
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
FINAL
BASIC STATSKADCKADRHLTVBPBDHSRP
17
3
21
0
78.6
0.92
3
0
.167
22
14
1
19
0
74.2
0.83
1
0
.091
22
14
3
21
2
68.4
0.83
1
0
.178
22
8
6
19
0
55.3
0.44
1
0
.190
22
5
4
21
0
38.6
0.23
1
0
.032
22
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
0
10
7
70%
13.50
6
60%
10.5
1
4
3
75%
8.74
10
250%
14.4
0
4
1
25%
0.88
2
50%
1.6
0
15
15
100%
35.29
21
140%
32.6
0
5
4
80%
12.03
2
40%
2.4
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
0
5
3
2
0
0
0
0
0
0
0
7
3
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
213
54
9
18
16
1
5
3
2
1730
180
44
4
17
11
0
4
4
4
1632
273
45
8
20
7
3
4
2
1
1504
211
42
8
23
2
0
3
4
2
1217
245
31
1
21
3
1
4
1
0
850
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
0
4
0
0
3
1
0
0
0
0
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
3
1
0
0
2
0
0
0
0
1
2
1
0
1
0
1
0
0
0
0
3
0
4
0
0
0
1
0
0
0
0
1
BASIC STATSKADCKADRHLTVBPBDHSRP
28
6
6
3
106.0
2.19
2
0
.138
22
25
8
10
0
105.5
1.79
0
1
.094
22
18
10
14
0
107.0
1.09
0
0
.109
22
17
3
16
0
84.2
1.08
3
0
.186
22
13
5
12
0
66.0
0.94
1
0
.184
22
FLASH STATSFAFTFEHFEPFEDFTHFTPFTD
3
15
12
80%
30.07
26
173%
34.0
1
13
11
85%
36.93
12
92%
18.8
3
26
16
62%
31.04
15
58%
21.8
0
4
1
25%
0.17
4
100%
3.5
0
0
0
0%
0.00
0
0%
0.0
KILLSAWP1K2K3K4K5K1v1v2v3v4v5
7
5
5
3
1
0
3
0
0
0
0
0
9
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
10
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
SHOTS FIREDRFRHHDUTLTRALARLLLDD
195
58
8
30
14
0
2
1
3
2333
386
85
8
40
22
5
6
1
3
2322
397
64
7
22
23
1
4
4
3
2355
275
59
11
23
15
1
6
2
1
1853
225
49
9
24
10
1
3
1
1
1452
EXTRA STATSFKFDSKSDPKPDNKNDKAREDARESR
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
15
4
0
0
1
1
0
0
0
0
0
12
4
1
1
0
0
1
0
0
0
0
8
4
3
0
0
2
1
0
0
0
0
6
0
2
0
0
2
1
0
0
0
0
10
KILLS
player avatar
tommy the clown
player avatar
whiskey
player avatar
Arch3r
player avatar
bred
player avatar
Yoda
player avatar
Magnus Carlsen of CounterStrike
1/63/53/26/44/4
player avatar
b1te
2/73/44/12/53/2
player avatar
baaron
2/54/44/61/43/2
player avatar
Ken
1/40/73/44/00/4
player avatar
churro
0/60/50/53/42/1